Tin tức-Kinh nghiệm

  • Các bước cơ bản để tập và thi bài ghép xe ngang
  • Các bước cơ bản để tập và thi bài ghép xe dọc ( lùi chuồng )
  • Mẹo dừng xe ô tô khi một trong số lốp xe bị nổ ở vận tốc trên 100km/h
  • Liên hệ:0979.15.86.86