Các bước cơ bản để tập và thi bài ghép xe ngang

Bài ghép xe ngang áp sát thành xe phải vào cửa chuồng ( cuối cửa trước ngang cột bên phải )

- Cuộn hết phải lùi nhìn trong gương trái thành xe trái vào điểm ngắm. ( góc vuông trong chuồng )

- Thẳng lái lùi nhìn trong gương trái bánh sau bên trái sát vạch vàng ( xe chip kêu ting toong lùi thêm chút xíu )

- Cuộn hết trái lùi lại nhìn trong gương phải thành xe phải // vạch cao su

- Thẳng lái lùi lại nhìn trong gương bánh xe chạm vạch sơn kêu tu.

=> Xong bài cuộn hết trái đi ra về kết thúc chờ lấy bằng.

www.banglaixehanoi.vn

Liên hệ:0979.15.86.86