Khi bằng lái ô tô hết hạn có phải thi lại hay không

Theo quy định tại Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, khi bằng lái xe ô tô hết hạn, tài xế nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng bằng lái xe thì phải tiến hành thủ tục xin cấp lại. Tùy thuộc vào thời gian bằng lái hết hạn mà tài xế có thể sẽ phải thi lại các nội dung thi sát hạch bằng lái xe . Cụ thể như sau:

- Bằng lái xe B2 hết hạn dưới 03 tháng: Tài xế được cấp lại bằng lái xe B2 mà không phải thi sát hạch.

- Bằng lái xe B2 hết hạn từ 03 tháng đến dưới 01 năm: Tài xế phải thi sát hạch lại lý thuyết. Nếu qua vòng lý thuyết thì mới được cấp lại bằng lái xe B2.

 

- Bằng lái xe B2 hết hạn từ 01 năm trở lên: Tài xế phải thi sát hạch lại cả nội dung lý thuyết và thực hành. Nếu vượt qua cả 02 bài thi này thì tài xế mới được cấp lại bằng lái xe hạng B2.

Liên hệ:0979.15.86.86