PHẦN MỀM THI THỬ LUẬT XE MÁY

DownLoad Phần Mềm Thi Thử Xe Máy <= Ấn để tải về máy

các bạn tải về máy tính rồi thử làm bài xem mình được bao nhiêu điểm nhé !

Nếu các bạn dùng điện thoại thì vào CHPLAY ( với các máy dùng hệ điều hành androi ) ; APP STORE ( với các máy IPHONE ) => gõ : 150 câu hỏi thi bằng lái xe máy , tải về rồi vào thi thử ( phần mềm rất nhẹ )